Rejestracja i monitorowanie temperatury

Escolog jest to bezprzewodowym rejestrator temperatury z diodami informującymi o trybie pracy.

Escolog to mobilny bezprzewodowy rejestrator i monitor temperatury. Monitoruje temperaturę w czasie rzeczywistym a rejestracja danych do pamięci może odbywać się w interwale co 1 minutę, 15 minut, 30 minut lub 60 minut.


Historia cykliczna

Urządzenie może zapisuje 24 500 rekordów z temperaturą, jeśli pamięć zostanie zapełniona w 100% to urządzenie inteligentnie zacznie nadpisywać nowe dane usuwając w miejsce najstarszych danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasz rejestrator może monitorować temperaturę i zapisywać ją do pamięci do czasu zdarzenia wymagającego reakcji człowieka. Wygoda jaką otrzymujemy dzięki historii cyklicznej jest taka, że urządzenie jest samoobsługowe - nie trzeba pamiętać aby regularnie czyścić pamięć.

Powiadomienia SMS i E-mail

Nasz produkt w połączeniu z telefonem lub tabletem umożliwia wysyłanie powiadomień SMS lub E-mail. Przygotowaliśmy aplikację tak aby konfiguracja powiadomień była maksymalnie prosta a zarazem elastyczna.  Do każdego Escolog możemy dopisać cztery numery telefonów i adresy E-mail na, które będą wysyłane powiadomienia.  Można wybrać kilka rodzajów alarmów, opcje alarmów: temperatura, stan baterii, braku zasięgu, dodatkowo dla każdego numeru i adresu E-mail można wstawić dodatkową informację, która pomoże w reakcji na dane zdarzenie. 
Po skonfigurowaniu aplikacji i ustawieniu trybu wysyłania danych do internetu (escomonitor.com) istnieje możliwość uruchomienia powiadomień SMS o braku internetu w telefonie lub tablecie, dodatkowych alarmach w urządzeniach (alarm górny, dolny, brak zasięgu). Dodatkowo aplikacja posiada pole na nr telefonu i adres E-mail dla serwisanta. Na wprowadzone tam dane będą wysyłane wiadomości o wyczerpaniu baterii w telefonie

Podgląd Online

Podgląd Online za pomocą System Cloud escomonitor.com pozwala na ciągłe monitorowanie urządzeń podłączonych do systemu. Escolog to jedno z urządzeń, które może być monitorowane i zarządzane przez panel online lub aplikację na telefon. Oferujemy urządzenia typu rejestrator temperatury oraz urządzenia wykorzystywane w automatyce przemysłowej i transporcie, chłodnictwie oraz w ogrzewnictwie. Każde z urządzeń posiada swoją dedykowaną aplikację ale dzięki podłączeniu do systemu można używać jednej aplikacji która pozwala zarządzać zbiorczo wszystkimi urządzeniami z każdego miejsca na świecie.

Monitorowanie 24/7

Urządzenie dzięki diodzie informującej o trybie pracy i alarmie informuje otoczenie o tym co się dzieje 24/7 dni. Jednak monitoring zrażeń alarmowych i realnej wartości temperatury odbywa się za pomocą telefonu, tabletu lub dedykowanego urządzenia które zarazem jest hubem wysyłającym dane do systemu Cloud. Monitorowanie urządzeń po uzyskaniu dostępu do internetu może odbywać się 24/7 z każdego miejsca na świecie.

Wielu użytkowników

Escolog działa w oparciu o Bluetooth 4.0 Low Energy dzięki temu wielu użytkowników na swoich telefonach/tabletach może obserwować zdarzenia z poszczególnych urządzeń. Do konfiguracji urządzenia w jednym momencie ma dostęp tylko jedna osoba. Dostęp do konfiguracji i danych zapisanych na urządzeniu może być zabezpieczony hasłem. Po uzyskaniu pośredniego dostępu do internetu dostęp do podglądu danych z urządzeń może być dostarczony do prawie nieograniczonej ilości użytkowników poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację pod telefon lub tablet.

Raporty E-mail

Escolog zapisuje w swojej pamięci temperaturę w ustalonych interwałach czasu oraz alarmy temperatury. Po połączeniu do urządzenia można ściągnąć dane historyczne, następnie można usunąć dane z urządzenia albo pozwolić mu na kontynuowanie pracy. Po ściągnięciu danych na urządzenie możemy podglądnąć dane na wykresie wraz z zaznaczonymi alarmami (początek/koniec alarmu). Istnieje możliwość wysłania raportu E-mail lub za pomocą zainstalowanej aplikacji np: FTP do docelowego folderu na serwerze zdalnym. Dodatkowo każdy zapisany raport jest przechowywany na telefonie więc w szybki sposób można powrócić do każdego raportu. Jeśli użytkownik będzie chciał usunąć zbędne raporty może to zrobić za pomocą menu, istnieje też możliwość dostępu do plików na telefonie za pomocą takich aplikacji jak Manager plików.

escomonitor.com to infrastruktura połączanych serwerów i usług dzięki którym można gromadzić dane z urządzeń różnego typu w tym rejestratorów Escolog. Dostęp do danych i konfiguracji niektórych produktów jest dostępny za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca na świecie. Dla urządzeń mobilnych istnieje aplikacja, która pozwala monitorować i zarządzać wszystkimi urządzeniami dodanymi do systemu.


Logowanie danych

System loguje dane z urządzeń zdalnych i pozwala generować raporty zdalnie za pomocą przeglądarki lub aplikacji mobilnej. Jest możliwość generowania raportów automatycznie raz dziennie i przesyłania ich na podany adres E-mail. Podwójna rejestracja danych, czyli w rejestratorze i w systemie zabezpiecza nas przed utratą danych.

Alarmy

System pozwala na ustawienie dodatkowych progów alarmowych i w razie ich wystąpienia jest możliwość poinformowania czterech numerów za pomocą SMS. escomonitor.com może wysyłać SMS alarmowy w momencie utraty zasięgu z rejestratorem oraz z telefonem lub urządzeniem dedykowanym do systemu Cloud.

Raporty E-mail/24h

Dzięki zgromadzonym danym jest możliwość generowania raportów E-mail z danego przedziału czasu oraz generowanie auto-raportów z ostatnich 24h które są zapisywane w systemie oraz przesyłane na podany adres E-mail.

Lokalizacja GPS

Telefon, który przesyła dane do systemu Cloud może przesyłać dane o GPS określające jego położenie. Na tej podstawie można monitorować trasę przemieszczania się rejestratorów.

Ekosystem

escomonitor.com umożliwia zarządzanie urządzeniami różnego typu, dzięki temu może współpracować z rejestratorami, sterownikami przemysłowymi, które są połączone z systemem Cloud.

Mobilny rejestrator temperatury Escolog może być zabezpieczony hasłem dostępu. Normalnie urządzenie rozgłasza temperaturę, wartość baterii, zasięg oraz stany alarmowe. Do połączenia może być wymagane hasło bez którego nie można zmienić konfiguracji urządzenia ani nie można pobrać z niego danych.


Hasło dostępu

Ograniczenie dostępu za pomocą hasła pozwala zabezpieczyć się przed próbami ingerowania w konfiguracje rejestratora i w dane zapisane w jego pamięci. Jeśli użytkownik posiada hasło może się połączyć z urządzeniem i pracować na nim (zmieniać alarmy, usuwać dane) do czasu rozłączenia połączenia Blueooth.

Ochrona soft

Oprogramowanie zostało tak zaprojektowane aby ograniczyć potencjalne ataki na rejestratory Escolog. Osoba chcąca połączyć się pierwszy raz z urządzeniem musi znać unikalne hasło. Dlatego jeśli nasze urządzenie jest dostępne bez hasła dostępu, to połączyć się z nim mogą tylko osoby do tego uprawnione.

Pobierz teraz!

data-delay="400">
Google play - wersja bez SMS
data-delay="400">
EscoSMS - dodatkowa aplikacja
data-delay="400">
APP Escolog wersja z SMS

Kontakt z Nami